મારી પ્રયોગશાળા મા આવકાર!!!!

કેમ છો મિત્રો, હું મિહિર પાઠક આ બ્લોગ શરૂ  કરવા નુ એક મુખ્ય કારણ મારુ ગુચવાએલુ જીવન. હું એક પ્રયોગશીલ માણસ છુ, જે જીવન રુપિ પ્રયોગશાળા માં પ્રયોગ કરી રહ્યો છે. હું જાતિ એ એક બ્રહ્મણ છુ…આધ્યાતમિકતા મારા રસ નો વિષય ગણી શકાય… મને સાયન્સ પણ ગમે , કલા પણ ગમે ….અને ગુજરાતી છુ એટલે ધંધો કરવો પણ ગમે. માનવ જીવન એ ભગવાન સાથે ના મિલન માટે ની અમુલ્ય તક છે!!!!!(એવુ મેં કાઇક વાંચ્યુ હતુ) એના માટે આત્મજ્ઞાન જરૂરી છે!!!!! આત્મજ્ઞાન = પોતાની જાત ને જાણવી….બસ આ બ્લોગ પર હું એજ કરી રહ્યો છુ…મારી જાત ને જાણવી….તેનુ અવલોકન કરવુ …આ અવલોકનો ને જગત સમે મુકવા….મને ગમતા લોકો , મને ગમતી વેબસાઇટૉ…મને ગમતા વિષયૉ…મારા વિચારો….મારા પ્રયોગો…બધુ જ મારુ….આત્મજ્ઞાન નો ખરો અથઁ ” હું અને મારુ ” નો અન્ત છે..જે હજી લાવવા નો બાકિ છે!!!! આ અન્ત થી અનન્ત સુધી નો પ્ર​વાસ છે…સાથે રહેસો તમને પણ રહસ્યો જાણવા મળશૅ…તો આવો મિત્રો આ વર્ડ પ્રેસ  ના સથવારે જીવન રૂપી પ્રયોગશાળા મા આત્મજ્ઞાન જેવી મહાન શૉધ માટે પ્રયોગો કરીએ..!!!!

આત્મજ્ઞાન એટલે સ્વધર્મ !!!! મારુ નામ મિહિર છે એટલે કદાચ મારો  સ્વધર્મ  મિહિરીજમ કહેવાતો હસે!!!! તેથી બ્લોગ નુ નામ mihirISM રાખ્યુ છે. આ સ્વધર્મ ને જાણ્યા પછી જીવન સંઘર્ષ માંથી સાધના બની જાય છે…..જે આ બ્લોગ ની ટેગ લાઈન ની યથાર્થતા સૂચવે છે…કોઇને વાંધો કે ટિપ્પ્ણી હોય તો જણાવવા વીનંતી!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s