યુવાની.

------. - ------ --- -- ----- --- --!

ગમતા નો ગુલાલ….!!!! પ્રો. દીનેશ પાઠક ના બ્લોગ પરથી સભાર !!!!

યુવાની.

જો આવે તો સમજાય ના આ યુવાની,

ને સમજાય ત્યારે ન હોય એ યુવાની.

કદીક થોરનો ફાલ થઈને એ ફાલે,

છે કંટકનું ઉપવન ને ડંખે યુવાની.

ફણીનો ફૂંફાડો બનીને ઘૂરકતી,

ગરલ ઘૂંટડાને પીવાડે યુવાની.

પાષાણ થઈને ઊછળતી ને કૂદતી,

વિસર્જનને ચાળે ચઢે છે યુવાની.

બહુરંગી પુષ્પો બનીને એ ખીલતી,

જીવનની સુગંધીને વ્હેંચે યુવાની.

કદીક જો ચહે તો થતી પ્રાણવાયુ,

નહીં તો પવન આંધી થાતી યુવાની.

જો થાયે એ કામી તો બનતી નકામી,

નહીં તો જીવનનું રસાયણ યુવાની.

છે સૌંદર્ય એમાં ને સંગીત એમાં,

શક્તિનો સાગર છલકતી યુવાની.

બને કૃષ્ણ તો વિશ્વ આખું પલટશે,

પરમ સ્નેહ બંસી બજવશે યુવાની.

    === ૐ ===

કારતક સુદ પાંચમ(લાભ પાંચમ), સં, ૨૦૩૯, શનિવાર. તા. ૨૦-૧૧-૧૯૮૨.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s