મને થોડું માખણ અપાવને.

તમારું મનન એજ મારું કવન હો!

મને થોડું માખણ, અપાવને ઓ માવડી;

કરગરતો વીનવું છું, પકડું હું પાવડી…                            મને…

 

ગોપીએ મનડાનું નવનીત બનાવીયું,

દિલડાની દોણીમાં એને હલાવીયું,

યુગ યુગની ભૂખ છે, મટાડને ઓ માવડી…                      મને…

 

ફોડું હું મટકી તો રોશે ભરાય છે,

મળતો ના કો’ક દી તો આંસુ ઊભરાય છે,

સ્નેહનો સ્વભાવ કેવો, કે’ને ઓ માવડી…                      મને…

 

ખેલવાના થોડા રહ્યા છે હવે દા’ડા,

રમવાના કાવાદાવાના અખાડા,

પસ્તાશે પાછળથી, કહી દેજે માવડી…                           મને…

 

વ્રજની વનિતાને હૈયું છે આપીયું,

મસ્તક મથુરાને કાજે મેં રાખીયું,

હૈયાને તડપનની, આદત છે માવડી…                            મને…

    ===ૐ===

શ્રાવણ વદ બીજ, સં. ૨૦૪૦, સોમવાર. તા. ૧૩-૮-૮૪.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s